Top

Stomatologii v Praze rychle ovlivňují informační technologie, automatizace a robotizace. Výpočetní technika už dávno neplní jen administrativní funkci. Stomatologie, jako mnoho jiných odvětví, se tak stává oborem digitálním a od zdlouhavé náročné ruční práce se v procesu výroby zubních náhrad postupně upouští.

Stomatologie ― CAD/CAM řešení dobývají zubní ordinace

Zkratka CAD označuje počítačově podporované navrhování a CAM počítačově podporovanou výrobu. Technologie už dávno není vyhrazená pouze pro strojírenství. Ve stomatologii nalezla široké pole působnosti. CAD/CAM systémy jsou stále dokonalejší, jejich cena se postupně snižuje, a může si je tak dovolit čím dál více pracovišť.

Historie a vznik

První automatické systémy pro návrhy a kreslení součástek ve strojírenství (číslicově řízené stroje ― CNC) vznikaly ve Spojených státech amerických na počátku 60. let. Zde se odehrál i počátek CAD systémů. Projekty pro jejich využití v zubním lékařství pocházejí z konce 80. let.

Co je součástí automatických systémů

Kompletní CAD/CAM systém obsahuje:

  • Počítač a pravidelně aktualizovaný CAD a CAM software
  • 3D tiskárnu
  • Skener
  • Frézovací zařízení

Jak to celé funguje

Podstatou výroby keramických korunek, můstků nebo faset je počítačová trojrozměrná (3D) modelace. Celý návrh součásti, zpracování i její samotné usazení do čelisti je řízené počítačem. Místo zákroku se oskenuje 3D kamerou, údaje se odešlou do frézovací jednotky a ta metodou vysokorychlostního frézování vysoustruží výslednou část ze základního bločku.

Bločky jsou buď celokeramické nebo kompozitní. Kompozitní keramika (metalokeramika) obsahuje určité množství kovu. Keramika je stálobarevný a maximálně odolný materiál, od vlastního zubu téměř nerozeznatelný a lze jí nahradit i staré amalgamové plomby.

Výhody 3D modelace

Systémy CAD/CAM se hodí pro zubní laboratoře o libovolném počtu zaměstnanců, protože frézovací jednotky se vyrábějí v mnoha typech, a tak je lze velikostí a výkonem přizpůsobit jakémukoliv pracovišti.

Způsob výroby náhrad ulehčuje i samotnému klientovi. Není třeba zhotovovat otisky a k menší úpravě v podobě korunky nebo fasety většinou postačí jedna návštěva ordinace. Součásti vyrobené 3D modelací jsou odolné, přesné a barevně stálé. Zájemce si však připlatí; pojišťovny tyto zákroky neproplácejí. Ostatně úhradová vyhláška týkající se hlavně proplácení nejčastěji vyráběných amalgámových plomb je častým cílem protestů zubních lékařů.

Efektivní, ale stále drahé řešení

Na trhu existuje nepřeberné množství možností a řešení. CAD/CAM zařízení jsou prezentovány na domácích a zejména zahraničních veletrzích. Náklady na pořízení jsou však stále vysoké, a tak může mnohá zubní laboratoř s jejich pořízením váhat. Investici totiž netvoří jen přístroje samotné. Jejich koupí vznikají další náklady na vybavení, služby, zaškolení zaměstnanců a pravidelný servis. CAD/CAM systémy si proto často pořizují ordinace, které se nespoléhají na úhradu pojišťoven. V této zprávě je uvedeno, že většina pražských ambulancí upřednostňuje pacienty, kteří si mnohé zákroky platí sami.

Stomatologie pro 21. století

Ani nejdokonalejší materiál a technologie nezaručují, že lidské tělo nový zub, v podobě protézy nebo implantátu, přijme. Právě imunitní reakce organizmu bývá největším kamenem úrazu v procesu náhrady chybějícího chrupu. Laboratoře po celém světě tak usilovně pracují na metodě, která by umožnila „vypěstovat“ nové, tělu vlastní, zuby z kmenových buněk.

Pokusy se ubírají i směrem přimět dosud přítomný zub, aby produkoval větší množství hmoty, která jej tvoří (dentinu), a tak se vlastně sám opravil. Metody jsou však stále ve fázi zkoumání a spíše než v praxi se nacházejí popsané na stránkách vědeckých časopisů.

Adéla Kopečková