top
  »
česká verze   slovenská verze

Aktuality

28.1.2016 - Zahájení veřejného výběrového řízení na prodej vybraných pohledávek společnosti
JUDr. Kateřina Martínková, LL.M. insolvenční správkyně společnosti UNIBON - spořitelní a úvěrní družstvo "v likvidaci" tímto oznamuje zahájení veřejného výběrového řízení na prodej vybraných pohledávek společnosti UNIBON - spořitelní a úvěrní družstvo "v likvidaci".


více zde...


Finanční zprávy

21.11.2011 - Změny úrokových sazeb: pět nejvýhodnějších spořicích účtů se nemění
Měšec.cz. V uplynulých týdnech se sazby u spořicích účtů takřka neměnily. Naopak u termínovaných vkladů je změn více. Doposud nejvýhodnější vklad s roční úložkou už není v nabídce.
více zde...
12.10.2011 - Družstevní záložny, to nejsou jenom spořicí a termínované vklady, ale i běžné účty
Bankovnipoplatky.cz. Již několikrát jsme na našich stránkách upozorňovali na možnost výhodného úročení v družstevních záložnách, tedy institucích, které zaručují ze zákona stejnou bezpečnost vašich vkladů jako banky. Družstevní záložny však nabízí i
více zde...

 
reklama

Aktuality - informace o insolvenčním řízení


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15          (str. 1 / 15)
28.1.2016 - Zahájení veřejného výběrového řízení na prodej vybraných pohledávek společnosti
JUDr. Kateřina Martínková, LL.M. insolvenční správkyně společnosti UNIBON - spořitelní a úvěrní družstvo "v likvidaci" tímto oznamuje zahájení veřejného výběrového řízení na prodej vybraných pohledávek společnosti UNIBON - spořitelní a úvěrní družstvo "v likvidaci" (Dlužník).

Předmětem výběrového řízení je prodej vybraných pohledávek Dlužníka na základě usnesení Krajského soudu v Ostravě č. j. KSOS 14 INS 23976/2012-B78 ze dne 29. 4. 2015, v souladu s § 289 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákonem č.89/2012 Sb., občanský zákoník.

Přibližná nominální hodnota prodávaných pohledávek* - 895 mil. Kč
Přibližný počet prodávaných pohledávek* - 125


Výběrového řízení se mohou účastnit všechny tuzemské i zahraniční osoby, jež splní podmínky účasti uvedené v Pravidlech výběrového řízení zveřejněných na portálu www.justice.cz v části Insolvenční rejstřík, detail insolvenčního řízení Dlužníka, oddíl B – Řízení po úpadku, a na webových stránkách Dlužníka www.unibonsud.cz.

Kontaktní údaje pro účely výběrového řízení:
JUDr. Kateřina Martínková, LL.M. insolvenční správce UNIBON - spořitelní a úvěrní družstvo "v likvidaci“, se sídlem Moravská Ostrava, Sokolská tř. 22, PSČ 702 00, Okres Ostrava-město
Email: katerina.martinkova@akostrava.cz

Toto oznámení nepředstavuje veřejný návrh na uzavření smlouvy ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník („Občanský zákoník), ani veřejnou nabídku ve smyslu § 1780 a násl. Občanského zákoníku, ani vyhlášení veřejné obchodní soutěže ve smyslu § 1772 a násl. Občanského zákoníku.

DOKUMENTY KE STAŽENÍ:

PDF Pravidla výběrového řízení
DOC Příloha 1: Vzor Přihlášky
DOC Příloha 2: Vzor Dohody o zachování důvěrnosti informací
DOC Příloha 3: Vzor Čestného prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů
DOC Příloha 4: Vzor Dohody o nakládání s jistotou
DOC Příloha 5: Vzor Průvodního listu závazné nabídky

PDF Pravidla Data Room
DOC Příloha 1: Vzor potvrzení Účastníka na hlavičkovém papíru
DOC Příloha 1: Seznam zástupců účastníka
DOC Příloha 2: Vzor prohlášení návštěvníka Data Roomu

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*) Bez započtení vyčíslených pohledávek na zaplacení smluvní pokuty.


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15          (str. 1 / 15)

zpět  |   nahoru  |   domů

 
 
O Unibonu   |   Povinně zveřejňované informace   |   Kontakty   |   Mapa stránek

Všechna práva vyhrazena / © 2010 UNIBON / realizace nextWEB / admin
telefon